Coaching is een investering in jezelf

Via je werkgever

Je kunt aan je werkgever vragen of je gebruik mag maken van het opleidingsbudget voor je coachingstraject.In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger, en wordt een coachingstraject bovendien als effectiever ervaren. Vraag je werkgever eens naar de mogelijkheden.


Via je ziektekostenverzekering

Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching en counseling vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden na in je polis.


Via de Arbodienst

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereidt deze kosten te vergoeden in het kader van de wet verbetering poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. neem hiervoor contact op met je bedrijfsarts of de arbodienst.


Via de Belastingdienst

Coachingskosten inclusief de BTW kun je als particulier als scholingskosten aftrekken. Het doel moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of het behouden van inkomsten uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De coachingskosten voor zelfstandige ondernemers zijn voor de belastingdienst aftrekbaar als bedrijfskosten.


via de UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een individuele  re-integratie overeenkomst afsluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de UWV.


Tarief

Het standaard uurtarief voor een online coachgesprek is €95,- per uur.